Thursday, 20 November 2008

SHACNI : QUEEN OF BEE


SHACNI ( Queen Of Bee)

Sheekooy Sheeko ( Story – O'Story )
Shacni baa Hadashay ( Sha'ni spoke out )
Shinidii Shirisay ( She gathered the bee)
Shacni waa Boqorad ( Sha'ni is the queen)
Shiniyeey I Maqashay ( O' bee you heard me)
Ubaxyo Shucub Dilaacay ( Cluster of flowers blossomed)
Ayaa la Ii Sheegay ( I have been told that recently)
Shiniyeey I Maqashay ( So you heard me bee!)
Shanqo way Badan tahay (There is plenty of work)
Shanrafna way Mudan tahay ( And work deserves honour)
Shinidii baa Guuxday (The bee buzzed)
Shirib Shirib Ciyaartay ( Dancing round and round)
Shaniba Gees u Duushay ( Each group flew a side)
Shanfaraarley Arkeen ( Group saw five petaled flower)
Shan baa ku dul Degtay ( The group landed on it)
Milan bay ka Shubteen ( They sucked the nectar)
Shantii way Laabteen (The group returned)
Malab bay Shiileen ( Prepared honey)
Shacni bay u Geeyeen (Presented it to Sha'ni)
Shacni waa Boqorad! ( Sha'ni is the Queen!)

Sheekooy Sheeko ( حكايه يا حكايه)
Shacni baa Hadashay ( شعني تكلمت)
Shinidii Shirisay (لقد جمعت النحل)
Shacni waa Boqorad ( شعني هي الملكه)
Shiniyeey I Maqashay ( أيتها النحلات هل تسمعونني )
Ubaxyo Shucub Dilaacay ( خصلات من زهورتتفتحت)
Ayaa la Ii Sheegay (لقد قيل لي مؤخرا)
Shiniyeey I Maqashay فهل أنتم تسمعونني يا النحلات!))
Shaqo way Badan tahay (هناك شغل كثيره)
Sharafna way Mudan tahay (وشغل يستحق الشرف)
Shinidii baa Guuxday (النحلات صيحوا)
Shirib Shirib Ciyaartay ( ورقصت حلقات دائره)
Shaniba Gees u Duushay كل مجموعه ذهبت جهه))
Shanfaraarley Arkeen (مجموعه شافو ورده ذات خمسه خصلات)
Shan baa ku dul Degtay (خمسه من مجموعه هبطت فيه)
Milan bay ka Shubteen ( وإمتصوا الرحيق)
Shantii way Laabteen (والمجموعه رجعوا)
Malab bay Shiileen ( وجهزوا العسل)
Shacni bay u Geeyeen (وجابوا الى شعني)
Shacni waa Boqorad! ( (شعني هي الملكه!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home