Friday, 13 February 2009

SIDA DAYAXII
SIDA DAYAXII البدر :Waxa heestan lagu soo dhoweeyay NEBI MUXAMED c.s.s.-Markii uu ka soo qaxay Maka, ee uu u soo qaxay Madiina. Marka ay af-Soomaaliga tahay, waxa lagu qaadayaa isla-luuqdeedii Carabiga ahayd.

Soo Muuqayoo Sida Dayaxii طلع البدر علينا
Waa-nakaa Miliilicanee!

Ku Soo Maanshee Sagootigii من ثنيات الوداع
Meel Nabaduu Soo Maree!

Mahad Baa Nala Wada Gudboon وجب الشكر علينا
Maanta Oo Kale Waa Runee!

Mar Kastoo Wacdiye U Baaqo ماداعا لله داع
Hor-Ilaah Tahay Waa Milgee!

Mudanihii Eebbeh Soo Dirayow أيها المبعوث فينا
Adigaa Noogu Malko Roon!

Warkaaguna Waa Mid Na Deeqay جئت بالأمر مطاع
Muraadkaaguna Waa Maqbuul!

Timidoo Muunaad U Yeeshay جئت شرفت المدينه
Magaaladii Madiina Ahayd!

Mininkuna Mininkaagii Weeye مرحبا ياخير داع
Soo Dhowow Kii U Mudnaayow!


Thursday, 5 February 2009

SAHSAN EEBBEH


SAHSAN EEBBEH -----------------EXALTED IS GOD

Isagaa ah Eebbeh God is he who is
Aheebka keliya ah The only deity
Ilaah kalana ma jiro And there is no other deity
Jacaylkiisaa ahaa kow His love was first
Isagaa ahaa kow He was the first
Gartay in la aq-oonsado He ordained to be known
Aluunkan sal u yeelay He made basis for this universe
Xiddigaha kor u eeg Look up the stars
Bahcadceed kale ka eeg Look for another galaxy
Bahcadceedeenan hoos ah Our solar system being beneath
Dayaxa oo ka mid ah As the moon is part of it
Meereyaasha kale eeg Look up the other planets
Udub la’aantan raaran This is uplifted with no pillars
Iyo dhulkan sii hoos ah The earth being below
Amakaag lehe eeg Look at that wonder
Sahsan oo sahsan Eebbeh Exalted-Exalted is God
Isagu aheeye eeg He made it so see it
Dayaxa ama qorraxda The moon or the sun
Ku aroorsan dawgooda Rotating in an orbit
Midkoodna ka anbanaynin None going astray
Jidadka u kala aloosan Of their set orbits
Amakaag lehe eeg Look at that wonder
Sahsan oo sahsan Eebbeh Exalted-Exalted is God
Isagu aheeye eeg He made it so see it
Isagaa ah Eebbeh God is he who is
Isagaa ka dhigay Eebbeh He is God who made
Qorraxda ka dhigay ileys Made the sun to be rays
Dayaxana ka dhigay iftiin And made the moon to be light
Si ududkeenu u kaso So our youth may learn
Tirsigooda shimillo ah The counting of the years
Ama tubaabtu shax ay tahay Or the charts of calculations
Hawraar Nebi baa ah Prophetic statement says
Adkeysigu waa ileys The Endurance/patience is a ray
Tukashaduna waa iftiin The prayer is a light
Ssadaqadda oo tusmaan ah And the charity stands as a proof
Ereyga wanaagsan-na ogow You may know also the good word
Isagana ssadaqqad baa ah Is itself a charity
Sahsan oo sahsan Eebbeh Exalted-Exalted is God
Hawraar milgan baa ah There is an exalted statement
Dhahaal Eebbeh dhahay A saying God said
“Adoonkaygiiyow! Adigu “O’ my servant! You..
Si ayaad rabtaa koley Have got a want
Aniguna si baan rabaa And I have got a want
Mana ahaatee ogow But it never exceeds
Mooyee sida aan rabo! The way I want it
Haddii aad oofiso If you fulfil it
Sida aan rabo anigu The way I want it
Sida aad rabto adigu The way you want it
Ayaan kaa caawiyaa! Will be well supported
Haddii aad oofin weydo But if you don’t fulfil it
Sida aan rabo anigu The way I want it
Sida aad rabto adigu The way you want it
Ayaan kugu daaliyaa Will last in exhaustion
Mana ahaatee ogow And it never exceeds
Mooyee sida aan rabo!” The way I want it!”
Sahsan Eebbeh oo sahsan Exalted-Exalted is God
Baryo soo bari Eebbeh Do beg and beg God
Tukasho u tuko Eebbeh Pray and pray to God
Hantidiisa irmaan His affluent dominion
Haddii adoon soo baryo If a servant asks for
Laga siiyo intuu rabo So he’s given as much as he wants
Lana siiyo adoon walba Then every servant is given
Intuu soo baryee rabo As much as he asked for
Waxay la ekoon tahay It is like ...
Badda aydin aragteen The sea you have seen
Sidii irbad loo daray As a needle is put in
Miyay wax ka idleynaysaa? Can it diminish the water?
Ama laasan karaysaa? Or make it finished?
Irmaan se hantidiisu But his dominion is affluent
Amin kastaba Eebbeh Now and every minute O’God
Sahsan oo sahsan Eebbeh Exalted-Exalted is God
Milgan magaciisu Eebbeh Exalted is God’s name
Magaciisa kasta Eebbeh Every name of God
Maamus weyn leh Eebbeh Great glory belongs to God
Tahanle,tahanle Eebbeh Greatness of all belongs to God
Na aheeye Eebbeh God is he who made us
Ah kasta aheeyaha He made every existent
Lama aheeye Eebbeh None can be said made God
Na wada aheeyaha Who made us all together
Na kala aheeyaha And made us each one apart
Iskii ahe Eebbeh But God being independent
Isagaa ahe Eebbeh God is he who is
Eex iska diiday Eebbeh God rejects unjustice
Ahdoon kasta uga digay And warns every servant of it
Anshax na faray suuban Demands us to behave well
U hiili aboowahaa Support your brother
Eexde ama laga eexde The discriminator or the discriminated
Hiil kaga celi eexda By supporting you can prevent both of doing injustice
Sahsan oo sahsan Eebbeh Exalted-Exalted is God
Intaa waynu adeegnaa All the time we are serving
U adeeg-gudanaynaa Worshipping he-him
Weynihii ina uumay He the great who created us
Isagaa ahe Eebbeh He is God who is
Abaalsan danbaysiiya Retains good rewards for later
Eedahana dab u darbay And prepared a fire for the wrong-doing
Isagaa dhow Eebbeh He is God ever-near
Isaga ayaan dheerayn He is never far-away
Afka aan ka xuso Eebbeh Mentioning God of the mouth
Isagaa sahsan Eebbeh O’He is God the praise-worthy
Igu ag-jooga Eebbeh Stays nearby me God
Iiga dhowaa Eebbeh O’He is nearer to me God
Xawda dhiigu arooro Than the blood-flow of my veins
Na ebyaa ebyaa Eebbeh God perfects us always
Na hayaa hayaa Eebbeh God keeps us always
Na hagaa hagaa Eebbeh God guides us always
Na ogow na oge Eebbeh God knows us always
Na maqlow na maqle Eebbeh God hears us always
Na arkow na arke Eebbeh God sees us always
Xus-san oo xus-san Eebbeh God is well mentioned always
Haddaan shibta xuso Eebbeh If I silently mention God
Ayin baan si u yeeshaa I gain a virtue
Xaga Eebbeh ka xusnaaday I am mentioned at God’s
Haddaan afka ka xusana And if I mention him orally
Gole Eebbeh ka xuso Mention God in a gathering
Ayin ka sii badan yeeshay I gain more virtues
Sahsan oo sahsan Eebbeh Exalted-Exalted is God
Isagaa gole ka roon For in return he in better gathering
Iga yeela mid ka xusan Makes me the one mentioned
Aqalkiisa milgan Eebbeh God’s sacred house
Mid ka mida aqaladiisa One of his sacred houses
Haddaan socod ku aado If I go to there by walking
Adimadayda ku gaadho Reach there with my legs
Marti Eebbaan ugu ahay I will be guest of God
Sidaan u soo gaadhay The way I reached there
Si ka roon buu Eebbeh But God in a better way
Birmad I soo aadaa Reaches me for a rescue
Anigoo u ildaran kol In a moment I am in a critical need
Sahsan oo sahsan Eebbeh Exalted-Exalted is God
Ayin baan si u yeeshay I gain virtues in a way
Ayin ka sii badan yeeshay I gain more virtues though
Haddaan baryo Eebbeh If I beg God
Ama u tukado Eebbeh Or pray to God
Eed baa iga tirmaysa Blaspheme will be erased of me
Aanaa iga hadhaysa Fault will be discarded from me
Godob baa iga awdmaysa Sin will be sealed of me
Ayimada dahaysani The hidden virtues
Markay soo ifbaxaan When they come out blossomed
Waxsan aheeye! Eebbeh God! Who makes the good
Waxsan ahee! Eebbeh God! Made the best
Isagaa ka sahsan xumaan He is exalted of any wrong
Ka sareeyay mala-awaal Ranks higher than imagination
Wax-na la-ma mid ahaadaan Never a thing is likeness of him
Tusmooyinkiisa if-yimid By his signs that are manifested in the world
Isagaa ka muuqde ah He tends appearing on them
Murtidooda inaga maqan And by their hidden wisdoms
Isagaa ku dahsoone ah He tends veiled in them
Isagaa ah isaga He is him though
Isagaa mid ah Eebbeh He is God the one
Isagaan la-la mid ahayn He is resembled by none
Isagaa ah Eebbeh He is God who is
Keligii ah Eebbeh He is God the only
Tanaad weeye Eebbeh God is the-ever-rich
Tanaadshe weeye Eebbeh God is the enricher
Hanuunshe weeye Eebbeh God is the guider
Weyne weeye Eebbeh God is the great
Sahsan oo sahsan Eebbeh Exalted-Exalted is God
Nololhaye waa Eebbeh God is the ever-living
Nooleeye isagaa ah He is the life-giver
Nabad weeye Eebbeh God is so peaceful
Galladana isagaa leh And the praise belongs to him
Sahsan oo sahsan Eebbeh Exalted-Exalted is God
Jaaha quruxda leh ee weyn That great excellent beauty
Ay wada higsanayaan Which is aspiration for
Ahdoonnada ku kala nool All the servants living
Koraysyada iyo dhulkaba In the heavens and in the earth
Quruxdiisaas aadka ah Such a great beauty of his
Midna isuma ahayn karo None can possess by him/her self
Wax inaga sii Eebbeh God gave us some
Kuna sii saree Eebbeh But God still ranks above by that
Jaaha aan la gudhsan Karin That excellence which can never be vanished
Sahsan oo sahsan Eebbeh Exalted-Exalted is God
Iftiinshe weeye Eebbeh God is the light-giver
Iftiin ku galaalacay Who exhilarated with light
Cirka iyo dhulka arkoon The skies and the apparent earth
Sahsan oo sahsan Eebbeh Exalted-Exalted is God
Haalkiisa sare Eebbeh God’s throne the high
Ee ku dalaalimaysan That is stretched
Aluunkaba dhamaantiis To the whole universe
Koraysyada korkeen ah From the heavens above us
Taniyo dhulka arkoon Till to the earth the apparent
Taliskiisa tahan ee ah That great throne of his
Ayay hoos ahaadaan They all be under his
Isagaa leh awood tahan He possesses great power
Itaal aan looga sareyn A might with no one higher
Ogashiisu waa nabad His consent is peace
Ogashiisa run baa ah His consent is truth
Sado lagu amaan yahay In which we are securely stable
Abaalkiisu waa tahan His reward is abundant
Dararan la-la amakaago Everlasting bliss
Gobka gabaabka ahaaday At the last spot the lote-tree
Jano dugsoon baa ah There is a paradise of abode
Jacaylkiisii ahaa kow His love which was first
Ayaa kama danbaystana ah Comes also in the last
Kama danbaystana ah Jacayl! Comes as love in the last!